Tin tức

Cần gạt 4 vị trí – Tay gạt 4 vị trí cầu trục

Cần gạt 4 vị trí – Tay gạt 4 vị trí cầu trục Cần gạt 4 vị trí dùng để điều khiển cầu trục có tiếp điểm thường mở khi cần điều khiển gạt qua thì tiếp điểm đóng. Cần gạt 4 vị trí có 2 loại là tự trả về và loại không tự trả về. Cần gạt 4 vị trí dùng cho cầu trục đảm bảo chất lượng, an toàn trong quá trình vận hành. Cần gạt 4 vị trí được lắp vào tủ điện điều khiển của…

Read More