Hướng dẫn thanh toán

Quý khách hàng có thể thanh toán bằng các hình thức sau:

THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN

THANH TOÁN TẠI CỬA HÀNG

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN BẰNG THẺ ATM/INTERNET BANKING

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN BẰNG THẺ QUỐC TẾ (VISA, MASTERCARD, JCB)

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN BẰNG VÍ ĐIỆN TỬ VNPAY

THANH TOÁN TRẢ GÓP MPOS

THANH TOÁN COD