Bien-tan-Frecon-Fr100
Tin tức

Hướng dẫn cài đặt biến tần FRECON FR100, FR500A FRECON

Nhằm giúp quý khách hàng dễ dàng tiếp cận và sử dụng biến tần Frecon chúng tôi hỗ trợ tài liệu và hướng dẫn cơ bản cài đặt cơ bản biến tần Frecon.

Dưới đây là hướng dẫn cài đặt các thông số có bản cho biến tần FRECON FR100.

I. Hướng dẫn cài đặt biến tần Frecon FR100

CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN BÀN PHÍM ĐỂ CÀI ĐẶT BIẾN TẦN FRECON FR100, FR500A

 • Bước 1: Từ màn hình hoạt động nhấn  vào cài thông số biến tần frecon fr100  để vào menu.
 • Tiếp bước 2 : Nhấn nút       để tăng giảm.biến tần frecon
 • Bước 3: Nhấn nút    để vào thông số cần cài đặt. 
 • Bước4: Nhấn nút     để chọn chữ số cần thay đổi khi thay đổi thông số.
 • Bước 5: Nhấn nút   lưu giá trị thông số cài đặt biến tần frecon fr100   2 lần để lưu giá trị đã thay đổi và nhấn  nút esc để thoát ra ngoài.

1. Cài thông số hệ thống (F00)

 • Thiết lập F00.01 bằng 0 biến tần hiển thị tất cả các mã chức năng.

2. Lựa chọn kiểu điều khiển tần số (F01)

 • F01.01 lựa chọn nguồn lệnh điều khiển tần số:  0 điều khiển bằng thông số F01.02

                                                                                      1 điều khiển bằng biến trở trên keypad

                                                                                      2 điều khiển bằng đầu vào AI1…

 • F01.02 Thiết lập giá trị tần số lệnh chạy
 • F01.07 Thiết lập tần số chạy JOG
 • F01.08 Tần số tối đa

3. Chọn chế độ chạy dừng (F02)

F02.00 Lựa chọn nguồn điều khiển chạy:

0 điều khiển bằng keypad (bàn phím trên biến tần)

                    1 điều khiển bằng terminal

                    2 điều khiển bằng truyền thông

F02.01 Lựa chọn hướng chạy:

0 chạy thuận

1 chạy ngược

 • F02.12 Lựa chọn chế độ dừng: 0 Ramp

                                                             1 Coast

4. Cài đặt thời gian tăng tốc, giảm tốc (F03)

 • F03.00 cài đặt thời gian tăng tốc 1
 • F03.01 thời gian giảm tốc 1
 • F03.08 Cài đặt hời gian tăng tốc (dùng cho chế độ JOG)
 • F03.09 thời gian giảm tốc (dùng cho chế độ JOG)

5. Cài đặt chức năng của các đầu vào kỹ thuật số (F04)

 • F04.00 Chọn chức năng của DI1
 • F04.01 Lựa chọn chức năng của DI2
 • F04.02 Lựa chọn chức năng của DI3
 • F04.03 Chọn chức năng của DI4
 • F04.06 Lựa chọn chức năng của DI7

Ghi chú: Bằng 0: không có chức năng

                        1: Chạy thuận

                        2: Chạy ngược

                        4: Jog thuận

                        5: Jog ngược….

6. Chọn chức năng đầu ra kỹ thuật số (F05)

 • F05.00 Lựa chọn chức năng đầu ra Y1
 • F05.02 Lựa chọn chức năng relay 1
 • F05.04 Chọn thời gian trễ của Y1 (Y1 delay)
 • F05.05 Chọn thời gian trễ của R1 (R1 delay)

7. Thiết lập thông sô động cơ (F08)

Thông thường khi mua biến tần thì đã mặc định thông số động cơ, tuy nhiên bạn nên xem lại thông số trên nameplate động cơ và so sánh cài đặt lại theo các thông số sau:

 • F08.01 Công suất động cơ
 • F08.02 Điện áp định mức của động cơ
 • F08.03 Dòng định mức của động cơ
 • F08.04 Tần số định mức của động cơ
 • F08.05 Tốc độ định mức của động cơ
 • F08.30 Lựa chọn chế độ autotunning   0: không autotuning

                                                                        1: autotuning tĩnh

                                                                        2: autotuning động

8. Cài đặt điều khiển PID (F13)

 • F13.00 Lựa chọn cách thiết lập giá trị PID (cài đặt bằng số,biến trở, AI1 ….)
 • F13.01 Chọn giá trị thiết lập PID
 • F13.02 Lựa chọn tín hiệu hồi tiếp PID

Related posts