bien-dong-kep-ilec
Tin tức

Biến dòng đo lường iLEC, biến dòng bảo vệ iLEC, ZCT iLEC

Biến dòng đo lường iLEC biến dòng bảo vệ iLEC ZCT iLEC

Biến dòng ILEC

 • Nổi tiếng trên thị trường với độ linh hoạt, đa dạng và kinh tế
 • Sản xuất tại Việt Nam, đáp ứng nhanh tiến độ mọi công trình
 • Biến dòng đo lường iLEC, biến dòng bảo vệ iLEC, ZCT iLEC, biến dòng kẹp iLEC

Biến dòng đế sắt RCT ILEC

 • iLEC RCT-35 phi 35 50/5A, 75/5A, 100/5A, 150/5A, 200/5A, 250/5A, 300/5A CL.1 – 5VA
 • iLEC RCT-45 phi 45 400/5A, 500/5A (*) CL.1 – 10VA
 • iLEC RCT-65 phi 65 500/5A, 600/5A CL.1 – 10VA
 • iLEC RCT-90 phi 90 800/5A, 1000/5A, 1200/5A CL.1 – 15VA
 • iLEC RCT-110 phi 110 1000/5A (*), 1200/5A, 1600/5A, 2000/5A, 2500/5A CL.1 – 15VA
 • iLEC RCT-130 phi 130 2500/5A (*), 3000/5A, 4000/5A CL.1 – 15VA
Biến dòng đế sắt RCT ILEC, biến dòng do lường

Biến dòng kẹp ILEC

 • iLEC JP-23 : Biến dòng kẹp / biến dòng hở iLEC JP-23 100/5A, 150/5A, 200/5A, 250/5A, 300/5A, 400/5A, 500/5A, 600/5A, 800/5A, 1000/5A công suất từ 1.5VA, 2.5VA, 3.75VA, 5VA, 7.5VA, 10VA
 • iLEC JP-46 : Biến dòng kẹp / biến dòng hở iLEC JP-46 300/5A, 400/5A, 500/5A, 600/5A, 800/5A, 1000/5A, 1200/5A, 1600/5A, 2000/5A, 2500/5A, 3000/5A, 3200/5A công suất từ 3.75VA, 5VA, 7.5VA, 10VA, 15VA, 20VA
 • iLEC JP-58: Biến dòng kẹp / biến dòng hở iLEC JP-58 300/5A, 400/5A, 500/5A, 600/5A, 800/5A, 1000/5A, 1200/5A, 1600/5A, 2000/5A, 2500/5A, 3000/5A, 3200/5A, 4000/5A công suất từ 3.75VA, 5VA, 7.5VA, 10VA, 15VA, 20VA
 • iLEC JP-510 : Biến dòng kẹp / biến dòng hở iLEC JP-510 500/5A, 600/5A, 800/5A, 1000/5A, 1200/5A, 1600/5A, 2000/5A, 2500/5A, 3000/5A, 3200/5A, 4000/5A, 5000/5A 5VA công suất từ 7.5VA, 10VA, 15VA, 20VA
 • iLEC JP-614 : Biến dòng kẹp / biến dòng hở iLEC JP-614 1000/5A 1200/5A, 1500/5A, 1600/5A, 2000/5A, 2500/5A, 3000/5A, 3200/5A, 4000/5A, 5000/5A, 6000/5A công suất từ 7.5VA, 10VA, 15VA, 20VA
 • iLEC JP-812: Biến dòng kẹp / biến dòng hở iLEC JP-812 500/5A, 600/5A, 800/5A, 1000/5A, 1200/5A, 1600/5A, 2000/5A, 2500/5A, 3000/5A, 3200/5A, 4000/5A công suất từ 5VA, 7.5VA, 10VA, 15VA, 20VA
 • iLEC JP-816: Biến dòng kẹp / biến dòng hở iLEC JP-816 1000/5A, 1200/5A, 1600/5A, 2000/5A, 2500/5A, 3000/5A, 3200/5A, 4000/5A, 5000/5A, 6000/5A công suất từ 7.5VA, 15VA, 20VA, 25VA
Biến dòng kẹp ilec

Biến dòng đúc Epoxy ILEC

 • Biến dòng đo lường loại tay cầm iLEC MCT-R0 5/5A, 10/5A, 15/5A, 20/5A, 30/5A, 40/5A, 50/5A
 • Biến dòng đo lường loại tròn MCT-R25, MCT-R30, MCT-R40, MCT-R60, MCT-R85, MCT-R125, MCT-R150 50/5A ~ 6000/5A
 • Biến dòng đo lường loại chữ nhật MCT-S38, MCT-S56, MCT-S58, MCT-S513, MCT-S610, MCT-S812, MCT-S816 300/5A ~ 6000/5A
 • Biến dòng bảo vệ loại tròn PCT-R30, PCT-R40, PCT-R60, PCT-R85, PCT-R125, PCT-R150 100/5 ~ 6000/5A
 • Biến dòng bảo vệ loại chữ nhật PCT-S38, PCT-S56, PCT-S58, PCT-S513, PCT-S812, PCT-S816 400/5A ~ 6000/5A
 • Biến dòng thứ tự không ZCT ZCT-R30, ZCT-R40, ZCT-R60, ZCT-R85, ZCT-R125, ZCT-R150 cho ELR Mikro, Samwha, Delab, Selec
Biến dòng đúc Epoxy ILEC

Biến dòng hộp ILEC

 • iLEC TPCT-103 50/5A, 100/5A CL.3 – 1VA, CL.1 – 1VA
 • iLEC TPCT-203 100/5A, 150/5A, 200/5A, 250/5A CL.1 – 1VA, CL.1 – 1.5VA
 • iLEC TPCT-403 250/5A, 300/5A, 400/5A CL.1 – 2.5VA

Related posts